Liv og Helhed v Psykoterapeut Britt Lyngsø

Yoga og Bevægelse

Yoga og bevægelsesorienteret terapi 

Genfind sårbarheden, styrken og kraften i dig


Generelt kan siges om yoga at den kickstarter mange facetter af vores krop og sind. Den giver os mulighed for at samle os omkring os selv, give styrke, balance og fornyet fokus.


Vores hjerne bliver roligere og vores nerver balanceres. Nogle oplever at holde mere af sig selv ovenpå en yogapraksis, have gennemslagskraft og lyst til at folde sig ud i kreativitet og nye oplevelser. Ikke mindst har yogaen indflydelse på vores krops energi-flow og immunforsvar.

 

Kropsbevidsthed og selverkendelse = Yoga

TOY -Traumeorienteret yoga


Når vi er eller har været udsat for et traume, bliver vores nervesystems evne til at regulere sig selv i en balance mellem aktivitet og hvile, sat ud af drift - indtil vi vi igen føler os trygge ved os selv, andre mennesker og verden igen.


Vi kan havne i en immobilitet/frystilstand eller flugt/kæmp tilstand. der kan mærkes som en intens uro og dirren eller et kollaps eller fastfrossethed i kroppens flow.

Både i den ene og den anden tilstand er kroppens broligende funktion sat ud af drift og vi har brug for hjælp.


I et positivt samspil med terapeuten/yogafacilitatoren kan vi gennem TOY-yogaen genfinde os selv og mærke  kropen på en tryg måde..


TOY er en evidensbaseret metode til at arbejde kropsligt med traumeforløsning. En genaktivering af vagusnervens naturlige funktion. At aktivere og berolige.


Enkelte siddende, stående og liggende øvelser du vil genkende fra yogaen. Det kræver absolut ingen kendskab til yoga, for at deltage i en traumeorienteret praksis.


De udvalgte øvelser og den tilladende form inviterer til interoception -danne nye oplevelser i nervesystemet, sanse og mærke kroppen, bagom traumet og de tanker og følelser der knytter sig dertil.


I sessionerne arbejdes der opmærksomt og roligt på at balancere et dysreguleret nervesystem. At træde ind i sin egen krop igen. At mærke, træffe valg, gøre aktive handlinger og skabe rytme i sin krop og i sit liv igen.


Den traumeorienterede yoga foregår individuelt i mit terapirum eller på hold - spørg efter tider og lokation.


Pris for individuel session 60 min. 700.-

Nærværs-Yoga


Nærværsyoga tager udgangspunkt i "slow-yoga" med god tid til fordybelse og vejrtrækning undervejs. Der fokuseres på at mærke ned i kroppen både under og efter den enkelte øvelse.


I denne "nærværsyoga" kan indgå små meditationer, åndedrætsøvelser og enkelte gange mere krævende yogaflws der kræver lidt mere styrke og udholdenhed. Dette varsles altid i den enkelte lektion og der stilles et alternativt bevægelsesflow som en valgmulighed. 


Denne blanding af blide yogaformer tilgodeser de fleste kroppe, kræver kun modet til at møde sig selv i krop og sind.


Nærværsyoga forgår på hold. spørg efter lokation.


Pris for lektion a 75 min. 85.-