Liv og Helhed v Psykoterapeut Britt Lyngsø

Terapi


Hjertet er åbent og ordet er frit - giv os lyset tilbage

Mit mål er at møde det enkelte menneske der hvor det er.

Være med til at skabe øget trivsel og forandring i den enkeltes liv.

- At være med til at skabe en tydelig ramme, hvor mennesker kan få øje på sine udviklings- og vækstmuligheder.

 

Et psykoterapeutisk forløb


En psykoterapeutisk session er i udgangspunktet en samtale hvor vi inddrager forskellige metoder. Vi starter typisk med at afklare din livssituation her og nu og undersøger i samtalen, hvad der er på spil i din krop, følelser og tanker.

 

Derefter afsøger vi sammen hvad DIT ønske er for terapien.

Gennem forskellige metoder finder vi sammen mulighederne for nye perspektiver, din histories / oplevelsers / sorg / traumers indflydelse på din situation og hvordan du kan skabe en holdbar situation, for dig selv og din omverden her og nu.


Måske handler det om nødvendige forandringer eller om et ”stop” og en kærlig pause. Måske handler det om at finde nye måder at se livet på. Måske begge dele. Ofte er der noget nyt, som skal bevidstgøres og leves.

 

Jeg anbefaler at de tre første sessioner ligger indenfor et kort tidsinterval. Sammen vurderer vi hvor ofte og hvor mange gange terapien skal løbe over.


Kropsorienteret psykoterapi 75-90 min. 850.-

Jeg tilbyder:

 

Samtaleterapi

Parterapi

Kropsterapi

Kunstterapi

Drømmearbejde

Energiarbejde/briks

Familieopstillingsmetode

Terapi i naturen

Traumeterapi og TOY -traumeorienteret yoga

Åndedræt og afspænding

Bevægelse og fysiske øvelser

 

Temaer som

Angst

Sorg/krise

Stress

Svære livsovergange

Fysiske komplikationer eller smerter

Depression

Overvægt

Relationelle temaer

Misbrug/afhængighed

Familieforviklinger

Relationelle forviklinger

Eksistentielle temaer/livsovergange

Traume
Male- og tegneterapi

”Et konkret værk at holde fast i, når verden føles kaotisk”


Maleterapien foregår i mit terapirum og atelier.


Med kunsten kan vi både bevæge os tæt ind på det i os, som vi knap nok vidste og samtidigt få muligheden for en tid, at flytte os væk fra små og store problemer og ind i verden.


Kunsten trækker os ind i et rum, hvor vi ikke er optaget af at være formålsbevidste eller nyttige. Selv oplevelsen af at være med kunsten, giver os både mulighed for en værens-tilstand og en horisontudvidelse i vores forståelse af os selv, de andre og verden.

Kunstterapeutiske processer åbner op for nye perspektiver på det som er. Vores vanlige tænkning kan sættes i nye og udvidede retninger og skabe nye håb, erfaringer og energi.


Det kræver ingen særlige forudsætninger rent tegneteknisk at deltage i kunstterapi!


Individuel male- og tegneterapi inkl. materialer 75-90 min. 900.-

Parterapi


Vi kan ikke genskabe forelskelsen, men et vækstrum til fælles bedste. Hvad kan vokse i dig? Og hvad kan vokse i mig?


Sessionen vil tage udgangspunkt i, hvad I netop ønsker at terapien skal munde ud i, samt et tilladende rum til at kigge på, hvad der står i vejen eller mellem jer. Ofte er der behov for at begge parter, individuelt, er klar på at tage sig af ”eget gods”, arbejde med heling af egne såringer og give plads til både sin egen og partnerens vækst og udvikling

Sammen finder vi perspektiver på hvad den enkelte kan bidrage med, for igen at være en støtte for kærligheden og det der er fælles.


I et parterapeutisk forløb kan der indgå individuelle sessioner efter behov.


Par-session, 90 min. 1200.-